ĐĂNG KÝ NGAY

Các ngày thứ Bảy
từ 18/9 - 16/10

08:30 - 12:00
13:30 - 17:00

Virtual learning
qua Zoom & các công cụ tương tác Online

Năm 2020-2021 chứng kiến ảnh hưởng to lớn của đại dịch Covid đến các tổ chức trên khắp thế giới. Khi nhân viên đang tìm kiếm một môi trường đáng tin cậy và hỗ trợ trong những thời điểm đầy biến động và không chắc chắn thì các tổ chúc cũng nhanh chóng áp dụng cách thức làm việc mới: kết hợp giữa làm việc từ xa và làm việc tại chỗ, duy trì văn hóa công ty, hợp tác nhóm, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đầu tư hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số, thiết lập mục tiêu nhanh, phản hồi liên tục, đánh giá hiệu suất liên tục và phát triển nhân viên liên tục để đáp ứng các yêu cầu công việc trong bối cảnh mới.

Hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp chú trọng giải quyết các vấn đề lấy con người làm trung tâm, tập trung hơn vào nguồn lực con người - tài sản vô giá của tổ chức. Điều này buộc các chuyên gia nhân sự vừa phải nhanh chóng đáp ứng các ưu tiên kinh doanh quan trọng, xử lý các biến động trong lực lượng lao động vừa phải nâng cao kỹ năng, kiến thức cần thiết và khai thác các công nghệ quản lý nhân sự mới nhất, xác định lại vai trò và cách thức hoàn thành công việc để đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.

Hãy tham gia ngay khóa học "TRUE HRM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ĐÍCH THỰC" do MCG Talent Gene xây dựng và triển khai với 03 điểm khác biệt 2T+1H:
✓  THỰC TẾ
✓  THỰC HÀNH CÔNG CỤ
✓  HƯỚNG DẪN CHUYÊN SÂU

Khóa học được thiết kế dành cho các chuyên viên nhân sự, các chuyên viên có định hướng theo nghề nhân sự của các Công ty/Tập đoàn.


LỜI NÓI ĐẦU

     hia   sẻ  thực tế từ   Giảng   viên   có  kinh  nghiệm quản lý nhân sự tại hàng trăm doanh nghiệp với quy mô và lĩnh vực đa dạng tại Việt Nam và quốc tế

C

     huyển  giao   công   cụ   thực   chiến  được  đúc  kết  từ 275 dự án tư vấn xây dựng và quản lý hệ thống nhân sự, thích hợp sử dụng tại các doanh nghiệp có quy mô khác nhau

C

     hú  trọng  vào  giải  pháp giúp  các HRM  vượt  qua  trở ngại/thách thức khi quản lý nhân sự và ứng dụng được tại ngay doanh nghiệp 

C

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA KHÓA HỌC

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Chương trình được dành cho bộ phận Nhân sự cũng như các cá nhân mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự.

Xác định được vai trò, vị thế và năng lực của một người làm nghề Nhân sự trong bối cảnh mới

Phân tích và vận dụng kiến thức & công cụ quản lý nhân sự hiện đại liên quan đến: tổ chức hoạt động của bộ phận nhân sự, mô hình HRBP, thiết kế công việc và MTCV, thu hút & tuyển dụng nhân tài, đãi ngộ nhân sự, đào tạo nhân viên, quản lý và phát triển nhân tài kế cận, pháp luật lao động, chuyển đổi số trong quản trị nhân sự

Nhận biết những thay đổi & xu hướng trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới

01.

02.

03.

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

Khóa học bao gồm 10 module đào tạo chuyên sâu:

25/9/2021

Module 3: HỆ THỐNG HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

Giảng viên Lê Vân
HRBP & Trưởng phòng Thu hút nhân tài
- AstraZeneca Việt Nam 

Module 4: THU HÚT VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI

Giảng viên Nguyễn Anh Đức
Giám đốc điều hành - MCG Talent Gene

2/10/2021

18/9/2021

Giảng viên Nguyễn Nguyệt Anh
Giám đốc khối dịch vụ Tư vấn quản trị doanh nghiệp chi nhánh TP.HCM - MCG Management Consulting
Phó giám đốc - MCG Talent Gene

Module 2: THIẾT KẾ CÔNG VIỆC VÀ HỆ THỐNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Giảng viên Lâm Phương Nga
Giám đốc nhân sự - BIDV MetLife

Module 1: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH MỚI

Giảng viên Lâm Phương Nga
Giám đốc nhân sự - BIDV MetLife

Module 5: HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC VÀ HIỆU SUẤT CÁ NHÂN  

Giảng viên Nguyễn Nguyệt Anh
Giám đốc khối dịch vụ Tư vấn quản trị doanh nghiệp chi nhánh TP.HCM - MCG Management Consulting
Phó giám đốc - MCG Talent Gene

Module 6:  QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

9/10/2021

Giảng viên Lê Phương Anh
Chủ tịch HĐQT - MCG Talent Gene
Tư vấn trưởng - MCG Management Consulting

Module 7: QUẢN LÝ NHÂN TÀI & PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ KẾ CẬN

Giảng viên Nguyễn Hà Thanh
Tư vấn trưởng khối dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp - MCG Management Consulting

Module 8: NHÂN SỰ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ 

16/10/2021

Giảng viên Vũ Việt Dũng
Chuyên gia tư vấn Phát triển Nguồn nhân lực

Module 9: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẦM CHIẾN LƯỢC VÀ VAI TRÒ CỦA HRBP

Giảng viên Ngô Minh Anh 
CEO/Giám đốc dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp - MCG Management Consulting

Module 10:  CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

01

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH MỚI

- Tiến trình phát triển của quản trị hiện đại và các giai đoạn của QLNNL
- Vai trò và chức năng của QLNNL: Vì sao HR tồn tại? HR cung cấp dịch vụ gì? HR cung cấp dịch vụ như thế nào?
- Các hoạt động quản lý NNL: các chức năng trọng yếu và các hoạt động QLNNL
- Top 5 xu hướng quản trị NNL 2021-2025 và giải pháp của bộ phận HRM
- Lộ trình nghề nghiệp và khung năng lực của chuyên gia nhân sựCÁC MODULE TRONG KHÓA ĐÀO TẠO

Ngày: 18/9/2021 (sáng)
Giảng viên: Lâm Phương Nga

Ngày: 2/10/2021 (sáng)
Giảng viên: Lâm Phương Nga

Ngày: 25/9/2021 (sáng)
Giảng viên: Nguyễn Anh Đức

Ngày: 18/9/2021 (chiều)
Giảng viên: Nguyễn Nguyệt Anh

Ngày: 25/9/2021 (chiều)
Giảng viên: Lê Vân

02

THIẾT KẾ CÔNG VIỆC VÀ HỆ THỐNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 *sử dụng công cụ bản quyền của  MCG Management Consulting

- Nguyên tắc phân công phân nhiệm trong 1 tổ chức
- Ứng dụng Ma trận QLTS trong tổ chức phân công phân nhiệm và 05 nguyên tắc cần nhớ
- Phương pháp xây dựng chức năng nhiệm vụ và bản MTCV từ Ma trận QLTS
- Những nội dung nên có và không nên có trong 1 bản MTCV

03

HỆ THỐNG HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN 

- Mục tiêu của đào tạo và phát triển
- Các cấp độ của đào tạo & phát triển trong tổ chức
- Những cấu phần quan trọng của đào tạo & phát triển
- Kế hoạch đào tạo gắn với Chiến lược
- Nền tảng triển khai thành công các chương trình đào tạo và phát triển

04

THU HÚT VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

- Doanh nghiệp mong đợi gì ở ứng viên
- Công nghệ 4.0 - cơ hội và thách thức với hoạt động tuyển dụng
- Thương hiệu tuyển dụng và EVP
- Quy trình tuyển dụng
- Phương pháp và công cụ đánh giá ứng viên
- Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
- Chương trình hội nhập và hòa nhập dành cho nhân viên mới

05

HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC VÀ HIỆU SUẤT CÁ NHÂN


- Mối liên hệ giữa động lực và hiệu suất cá nhân
- Thuyết tạo động lực và ứng dụng trong thiết kế hệ thống đãi ngộ
- Cách tiếp cận chiến lược về cơ cấu đãi ngộ toàn diện 2021
- Hệ thống lương 3P và nguyên tắc thiết kế
- Thiết kế các gói phúc lợi phản ánh văn hóa tổ chức

06

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

- Doanh nghiệp đang quản lý hiệu quả công việc như thế nào?
- Các phương pháp quản trị và công cụ đánh giá hiệu quả công việc phổ biến
- Xây dựng tiêu chí đánh giá và thang đánh giá
- Quy trình đánh giá thực hiện CV
- Đánh giá và phản hồi về kết quả công việc một cách hiệu quả

07

QUẢN LÝ NHÂN TÀI & PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ KẾ CẬN

- Quản lý nhân tài vs quản lý nguồn nhân lực
- Xu hướng quản lý nhân tài 2021
- Chiến lược tạo nguồn nhân tài
- Rà soát, đánh giá nhân tài trong tổ chức
- Xây dựng kế hoạch phát triển nhân tài kế cận

08

NHÂN SỰ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ 

- Hợp đồng lao động và những vấn đề cần biết
- Xử lý thắc mắc về qui định và chế độ nhân sự
- Các chính sách nhân sự khuyến khích áp dụng thời Covid
- Ứng xử như thế nào khi nhân viên thôi việc/ kết thúc hợp đồng lao động?


09

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẦM CHIẾN LƯỢC VÀ VAI TRÒ CỦA HRBP

- Khái niệm và vai trò của đối tác chiến lược NNL – HRBP
- Tiêu chí HRBP hiệu quả
- Trở thành người quản lý nhân sự mang tầm chiến lược như thế nào?
- Chiến lược NNL là gì?
- Đánh giá mục tiêu chiến lược NNL
- Phân tích khoảng trống quản lý NNL tầm chiến lược
- Khung triển khai kế hoạch chiến lược NNL

10

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

- Tổng quan và những vấn đề đặt ra trong chuyển đổi số hoạt động quản trị nhân sự
- Các xu hướng chuyển đổi số trong quản trị nhân sự
- Cách thức chuyển đổi số trong Quản trị nhân sự
- Thế nào là một phần mềm quản trị nhân sự tốt?

Ngày:  2/10/2021 (chiều)
Giảng viên: Nguyễn Nguyệt Anh

Ngày: 9/10/2021 (sáng)
Giảng viên: Lê Phương Anh

Ngày: 9/10/2021 (chiều)
Giảng viên: Nguyễn Hà Thanh

Ngày: 16/10/2021 (sáng)
Giảng viên: Vũ Việt Dũng

Ngày: 16/10/2021 (chiều)
Giảng viên: Ngô Minh Anh

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

25 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Tư vấn - Đào tạo, Du lịch khách sạn, Bảo hiểm, Ngân hàng, Bán lẻ, Thương mại điện tử... Anh là giảng viên giảng dạy các kỹ năng Lãnh đạo, quản lý; Giảng dạy các kỹ năng mềm cho cán bộ các doanh nghiệp; Đào tạo và phát triển nhân tài.

Từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng: Giám đốc Trung tâm đào tạo Công ty Chứng khoán VP Bank; Trưởng phòng đào tạo - Công ty quản lý khách sạn Vinpearl (Vin Group); Trưởng phòng đào tạo Adayroi.com; Trưởng bộ môn Lãnh đạo, quản lý & kỹ năng – Công ty VinAcademy (VinGroup); Chuyên gia dự án đào tạo – Ban đào tạo - Tập đoàn Vin Group; Quản lý các dự án Đào tạo và tư vấn doanh nghiệp – Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội (HSB);Trưởng phòng kinh doanh Khách sạn Nikko Hà Nội Giám đốc kinh doanh khu vực Công ty BHNT Prudential Vienam.

Giảng viên Nguyễn Anh Đức

Giám đốc điều hành - Công ty CP Đào tạo và Phát triển Nhân tài MCG

Chị Nga có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự và phát triển tổ chức ở nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp với loại hình tổ chức khác nhau (công ty nước ngoài; công ty nhà nước; văn phòng đại diện nước ngoài; công ty nhà nước cổ phần hóa). 

Các chức vụ từng đảm nhiệm: Giám đốc Nhân sự - Thành viên chuyên trách DA MB Bank thành lập Cty liên doanh BHNT MB Ageas Life; Phó TGĐ phụ trách Nhân sự (6500 nhân viên) - Công ty QLKS Vinpearl; Trưởng phòng Nhân sự của Tổng Công ty Bảo việt Nhân thọ (thuộc Tập đoàn Bảo Việt); Giám đốc Nhân sự của VIHAJICO (Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị Việt Hưng)


Chị hiện đang là Giám đốc Nhân sự BIDV MetLife: chịu trách nhiệm trước Văn phòng vùng châu Á và Global MetLife trong việc quản trị chiến lược và hoạt động nhân sự tại Việt Nam - Thành viên chuyên trách DA của MB Bank - thành lập Cty liên doanh BHNT MB Ageas Life.

Giảng viên Lâm Phương Nga

Giám đốc nhân sự - BIDV MetLife

Bên cạnh việc thực thi các chính sách và qui định quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp, chị Lâm Phương Nga là giảng viên chính trong các chương trình đào tạo liên quan của quản lý nhân sự và phát triển tổ chức như Nghề Nhân sự, Giám đốc Nhân sự. Quản trị Nhân sự dành cho quản lý cấp trung, Quản trị nguồn nhân lực – theo chương trình chứng chỉ cấp cao Nhân sự (SPHR; aPHR; ..), chuyên đề BSC&KPI cho các doanh nghiệp và tổ chức như BIDV, BIC, SOHACO, AITC, Honda, Panasonic , VHRS,…

Giảng viên Lê Vân

HRBP & Trưởng phòng Thu hút nhân tài - AstraZeneca Việt Nam 

Giảng viên Nguyễn Nguyệt Anh

Giám đốc khối dịch vụ Tư vấn quản trị doanh nghiệp chi nhánh TP.HCM - Công ty Tư vấn Quản lý MCG
Phó giám đốc - Công ty CP Đào tạo và Phát triển Nhân tài MCG

Chị Nguyệt Anh có trên 10 năm kinh nghiệm quản lý điều hành tại các Công ty chứng khoán, Quản lý quỹ đầu tư, Phát triển BĐS, VLXD, từng chủ trì xây dựng các hệ thống quy trình vận hành, chính sách quản trị tài chính, rủi ro; lập ngân sách hoạt động, cơ chế lương, thưởng đãi ngộ, hệ thống quản trị mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc tại các công ty mà chị làm việc.

Trước đó chị từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc điều hành tại Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư SGI, Trưởng phòng tín dụng tại Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng, Phó phòng đầu tư và phân tích tại Tập đoàn chứng khoán Nam An, Phó phòng tín dụng và đầu tư tại Tập đoàn bảo hiểm Viễn Đông.


Chị Nguyệt Anh là tư vấn trưởng trong các dự án tư vấn về rà soát tổ chức, rà soát và đánh giá nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống quản trị mục tiêu KPIs/OKRs, xây dựng hệ thống lương và đãi ngộ, hệ thống đánh giá thực hiện công việc, hệ thống mô tả công việc cho các tổ chức, ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại Việt Nam như Trường Đại học Việt-Đức, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Tập đoàn Nguyễn Hoàng, CTCP Kỹ thuật Môi trường Việt An, CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn, Tập đoàn Bất động sản An Gia, Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab), Tổng Công ty phát triển hạ tầng KCN Sonadezi, CTCP Sonadezi Long Thành, CTCP Sonadezi Giang Điền, CTCP TM-DV Bến Thành TSC, CTCP Mỹ thuật Gia Long, Công ty In Hoàng Hà, Công ty TNHH Di Đại Hưng, Công ty XNK May mặc Quế Lâm, TSP Agency, Nhà thuốc Hồng Đào Pharma, Nhân Hòa Pharma…

Chị là giảng viên chính các khóa đào tạo về hệ thống đánh giá nhân viên, hệ thống quản trị mục tiêu BSC-KPIs, DISC và nghệ thuật dùng người, hệ thống mô tả công việc, tư duy dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, lãnh đạo hiệu quả, cho các khách hàng như Tổng công ty phát triển hạ tầng KCN Sonadezi, CTCP Sonadezi Long Thành, CTCP Sonadezi Giang Điền, CTCP TM-DV Bến Thành, CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn, CTCP Mỹ thuật Gia Long, Nhà thuốc Hồng Đào Pharma, Nhân Hòa Pharma, FE Credit, Công ty TNHH Di Đại Hưng, Công ty chứng khoán VPS …

Chị Vân đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chị có chuyên môn cao trong tuyển dụng cấp Quản lý điều hành, tư vấn cho các ứng viên và khách hàng tại các tập đoàn doanh nghiệp tại Việt Nam và Quốc tế.

Các chức vụ từng đảm nhận: Quản lý cấp cao - Nhóm Tiêu dùng, Bán lẻ và Khoa học Đời sống, Navigos Search; Tư vấn trưởng - RGF Executive Search (Trung tâm Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao tại Ấn Độ, Philippines, Singapore, Việt Nam); Giám đốc bộ phận Account - Harvey Nash Việt Nam, Trợ lý Nghiên cứu - Bo Le Asscociates (Công ty Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao tại Châu Á)

Chị là hiện đang là HRBP & Trưởng phòng Thu hút nhân tài của AstraZeneca Việt Nam: chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu toàn cầu về nguồn lực của AstraZeneca và tạo 'Phễu nhân tài toàn cầu' trong hiện tại và tương lai, cũng như chuẩn bị các chiến lược quản lý nhân tài để đáp ứng nhu cầu nhân sự của tập đoàn.

Chị là giảng viên chính các khóa đào tạo về Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng ( cấp trung và cấp cao); kỹ năng tạo nguồn tuyển dụng, kỹ năng tìm kiếm ứng viên, kỹ năng Mapping, Coldcall; kỹ năng xây dựng mối quan hệ với đối tác và khách hàng; kỹ năng giao tiếp xã hội/networking.

Chị Lê Phương Anh đã có trên 25 năm trong lĩnh vực quản lý và phát triển tổ chức & nguồn nhân lực. Chị là tư vấn trưởng trong hàng trăm dự án tư vấn về rà soát tổ chức, rà soát và đánh giá nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống lương và đãi ngộ, hệ thống đánh giá thực hiện công việc, hệ thống đánh giá năng lực và đào tạo cho các tổ chức quốc tế, tổ chức tài chính và tập đoàn/doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Một số khách hàng tiêu biểu: Tổng công ty Viglacera, Trường đại học Việt-Đức, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn SunGroup, Techcombank, Vietcombank, SeABank, Công ty chứng khoán NH Đầu tư & Phát triển, công ty NEC Vietnam, Tập đoàn An Phát, Công ty Vinaseed, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tổng cục Thuế, Bộ KHĐT, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nội Vụ, World Bank, UNDP, AusAID, ILO, GIZ…

Trước khi gia nhập MCG Chị Phương Anh từng đảm nhiệm các vị trí: Chủ nhiệm chương trình Giải pháp nguồn nhân lực của BG/Grant Thornton, Giám đốc đào tạo khách sạn Hilton Hanoi Opera, phụ trách nhân sự Ngân hàng Credit Lyonnais. 

Giảng viên Lê Phương Anh

Chủ tịch HĐQT - MCG Talent Gene
Tư vấn trưởng - MCG Management Consulting 

Chị Phương Anh là giảng viên chính các khóa đào tạo về phát triển năng lực người quản lý/lãnh đạo, xây dựng đội ngũ nhân viên gắn kết, đãi ngộ nhân viên, quản lý nhân tài, tổ chức công việc và giao việc, đánh giá hiệu quả công việc, xây dựng khung năng lực & đánh giá năng lực. 

Giảng viên Ngô Minh Anh

CEO/Giám đốc dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp - MCG Management Consulting

Chị Minh Anh đã có trên 25 năm về quản lý và hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị nhân sự.

Chị Minh Anh đã đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Ban Chiến lược Kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Phó giám đốc Ban Kế hoạch - Kinh doanh và Đầu tư, Phụ trách kinh doanh, Phụ trách sản xuất của Công ty Liên Doanh thiết bị Viễn thông Alcatel, một liên doanh của tập đoàn Alcatel-Lucent và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Chị Minh Anh đã trực tiếp xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh, cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nơi chị công tác.

Hiện tại, chị là tư vấn trưởng cho các dự án tư vấn cho khách hàng của MCG: Xây dựng và triển khai chiến lược BSC/KPIs, OKRs, tái cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống chính sách quản trị nguồn nhân lực, hệ thống đánh giá thực hiện công việc, xây dựng các chương trình đãi ngộ toàn diện cho các Công ty, Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam như Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PVGas), Chứng khoán Dầu khí PSI, Banknetvn (nay là Napas), VTVCab, Công ty Devyt, Tổng công ty Habeco, Công ty in Hồng Hà, Vietnam Tourism, Tập đoàn SunGroup, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Nam Cường, Tập đoàn Him Lam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển NHG, Tổng công ty Viglacera, Công ty Giống cây trồng Trung Ương, Công ty CP Chứng khoán TVSI, ......

Chị Minh Anh là giảng viên chính các khóa đào tạo về hệ thống quản trị mục tiêu BSC-KPIs/OKRs, hệ thống đánh giá nhân viên, hệ thống mô tả công việc và định biên nhân sự, đãi ngộ nhân sự, hoạch định và xây dựng chiến lược, quản trị nhân sự chuyên sâu.

Giảng viên Nguyễn Hà Thanh

Tư vấn trưởng khối dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp - MCG Management Consulting

Giảng viên Vũ Việt Dũng

Chuyên gia tư vấn Phát triển Nguồn nhân lực

Với gần 20 năm trực tiếp xây dựng và vận hành các hệ thống quản trị doanh nghiệp, Anh Dũng được đánh giá là một trong nhưng chuyên gia Quản trị & Phát triển nguồn Nhân lực có nhiều cải tiến đột phá.

Anh đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Nhân sự MCredit; Giám đốc Nhân sự của Công ty CP Chứng khoán VPS; Giám đốc Đối tác Nhân sự - VPBank; Phó Tổng giám đốc công ty DVLĐ Thịnh Kiên; Thành viên Ban Dự án Chuyển đổi tại Ngân hàng Việt Á; Phó giám đốc Công ty Hà Hảo; Giám đốc Tuyển dụng tại Tập đoàn TNG; Quản lý Tuyển dụng tại VinGroup;...
 

Trải qua các vị trí quản lý tại nhiều tổ chức tài chính lớn và các tập đoàn đa ngành, anh Dũng có nhiều trải nghiệm và dấu ấn trong việc phát triển và nâng cấp chất lượng nguồn lực các tổ chức đã làm việc.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm thực hiện vai trò chuyên gia tư vấn, cố vấn và đào tạo hàng trăm doanh nghiệp, Anh Dũng được đánh giá cao về chuyên môn, tư duy chiến lược và sự sáng tạo.

Chị Thanh có trên 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bao gồm làm việc cho các tổ chức trong và ngoài nước. Chị có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực đào tạo, quản lý nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh. 

Chị tham gia tư vấn cho các chương trình về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, bao gồm các hệ thống nhân sự, lương thưởng, pháp lý, chính sách nhân sự, đánh giá năng lực, quan hệ lao động và các lĩnh vực khác.​

Một số kinh nghiệm liên quan đến xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp : Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp cho Ecopark, Nam Cường, Cenland, An Gia, CTX Holding, Viglacera, Hòa Phát, Homecare; Xây dựng chính sách và hệ thống nhân sự cho Trường Đại học Việt Đức, Xây dựng hệ thống nhân sự cho Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, Rà soát cơ cấu tổ chức và hệ thống lương 3P cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Xây dựng Chiến lược Nguồn nhân lực cho 25 bệnh viện – GIZ và Bộ y tế, Rà soát cơ cấu tổ chức, hệ thống đánh giá và lương thưởng cho Công ty chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam (Banknetvn – Nay là Napas), Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cho Công ty VTVCab, công ty Habeco, trường Đại học Thái nguyên, Sở nội vụ Hà Tĩnh, dự án SME Trà Vinh… Chị Thanh cũng là người test sản phẩm giúp hoàn thiện hệ thống HRIS cho một số tổ chức/doanh nghiệp.​

Bộ quà tặng sau khóa học

 E-voucher dành cho các khóa đào tạo chuyên sâu của MCG Talent Gene trị giá 500.000 VND

Bộ công cụ Quản trị Nhân sự tinh gọn, ứng dụng dễ dàng

 Tham dự câu lạc bộ HR  của MCG Talent Gene để có nhiều cơ hội rèn luyện, chia sẻ chuyên môn.

GỬI ĐI!

Ngày

Giờ

Phút

Giây

00
00
00
00

5.900.000 VND / Học viên

chỉ còn 4.900.000 VND/Học viên

ĐỪNG BỎ LỠ !

Khi đăng ký nhóm từ 02 học viên
hoặc đăng ký sớm trước ngày 31/8/2021

MCG TALENT GENE

Công ty CP đào tạo và phát triển nhân tài MCG (MCG Talent Gene) là một thành viên của MCG Management Consulting, được thành lập để đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngày càng tăng của doanh nghiệp. Đội ngũ giảng viên của MCG là các nhà tư vấn quản lý có kiến thức chuyên môn theo chuẩn mực quốc tế, có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị tại thị trường Việt Nam và tận tâm với khách hàng.

Các lĩnh vực hoạt động: 
- Tư vấn chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
- Đánh giá năng lực, xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo/phát triển
- Đào tạo và huấn luyện đội ngũ lãnh đạo, quản lý
- Đào tạo và huấn luyện ứng dụng công cụ quản lý nhân sự
- Đào tạo kỹ năng mềm

HỌC VIÊN NÓI GÌ SAU KHI THAM DỰ KHÓA HỌC CỦA MCG TALENT GENE?

Cảm nhận của học viên sau khi tham dự khóa đào tạo
"Nuôi dưỡng nhân tài trong doanh nghiệp thời đại 4.0" - T10/2019

Những hình ảnh và cảm nhận học viên khóa học
"Hệ thống Quản trị Nhân sự" - T5/2020

Sau 4 ngày đào tạo, tôi đã được hệ thống các kiến thức về nghề L&D, có thể xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo gắn với chiến lược, mục tiêu của doanh nghiệp mình. Các công cụ, biểu mẫu giảng viên chia sẻ đều vô cùng hữu ích, có thể áp dụng được ngay vào công việc. Năm tới, tôi sẽ không phải đau đầu suy nghĩ công ty mình cần đào tạo gì nữa rồi!! Cảm ơn các giảng viên, BTC vì một chương trình đào tạo rất thực tế!

Augustus
UX/Product Designer

"Mình mới bước chân vào nghề L&D được hơn 1 năm và cảm thấy rất non trẻ trong nghề. Sau khi nghe các chia sẻ từ giảng viên, mình cảm thấy rõ ràng hơn về lộ trình nghề nghiệp và được tiếp thêm niềm đam mê. Mình xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị giảng viên & đội ngũ hỗ trợ đã tổ chức khóa học vô cùng bổ ích!"

Augustus
UX/Product Designer

Không khí học tập thoải mái nhưng rất nghiêm túc. Những người thực sự quan tâm đến nhân sự, hiểu được tầm quan trọng của nhân sự đối với doanh nghiệp nên tham gia.

Augustus
UX/Product Designer

©2021 Allrights reserved MCG Talent Gene

Website: http://www.mcg-tg.com

Công ty CP Đào tạo và Phát triển Nhân tài MCG

Trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà P-Tower, 52 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng đại diện: số 806, VCCI Building, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Email: mcg@mcg.edu.vn

Hotline: (+ 84)987989052

Đăng ký thành công!

 Chúng tôi sẽ gửi Thư xác nhận tới hòm thư của bạn trong thời gian sớm nhất.
Vì số lượng vé có hạn nên chúng tôi sẽ chỉ xác nhận tới đối tượng phù hợp.
Xin cảm ơn

Đăng ký thành công!

Cám ơn bạn đã quan tâm và đăng ký.
Đội ngũ tư vấn khóa học của MCG Talent Gene sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất!

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI 
1 TRIỆU ĐỒNG

NHẬN ƯU ĐÃI

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

5.900.000 VND

4.900.000 VND